Misja gospodarcza na Białoruś (Mińsk)

[NABÓR OTWARTY] Misja gospodarcza na Białoruś (Mińsk)

22-24 listopada 2017 r.

Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Misji gospodarczej na Białoruś (Mińsk), organizowanej w dniach 22-24 listopada 2017 r.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach : rolno - spożywcza, elektromaszynowa, metalowa, budowlana, chemiczna.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 8 listopada 2017 r. (godz. 12:00).

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa poszczególnym przedsiębiorstwom pakiet świadczeń obejmujący:

 1. przelot na trasie Rzeszów - Mińsk - Rzeszów wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
 2. transfery lokalne
 3. zakwaterowanie w hotelu (2 noclegi w pokoju 1 os)
 4. wyżywienie ( 2 śniadania, 2 biznes lunche, 2 kolacje)
 5. organizację spotkań z instytucjami otoczenia biznesu : izbami przemysłowo – handlowymi, agencjami rozwoju regionalnego, mających na celu prezentację oferty eksportowej dla strony białoruskiej, jak również prezentację potencjału gospodarczego Białorusi i istniejących tu możliwości inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorstw, organizację rozmów gospodarczych z przedsiębiorcami białoruskimi
 6. catering (biznes lunch + serwis kawowy dla wszystkich uczestników spotkań)
 7. zapewnienie tłumaczeń podczas wszystkich spotkań i rozmów w trakcie trwania Misji wraz z zapewnieniem udziału w Misji przedstawiciela Wykonawcy w charakterze koordynatora Misji i moderatora spotkań

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 10 firm).

Do udziału w Misji zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat Targów udziela Agnieszka Gałkiewicz - Kłosińska, numer tel. 605-04-01-04 lub mail: agnieszka@gmsynergy.com.pl

Dokumentacja do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa w misji gospodarczej do Republiki Białorusi.
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo
 3. Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu
 6. Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór umowy o dofinansowanie
 7. Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
 8. Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorców

Logotypy UE